Τα OK!Bread στηρίζουν το Χατζηκυριάκειο Ίδρυμα

τα OK!Bread στηρίζουν το Χατζηκυριάκειο Ίδρυμα παιδικής προστασίας Πειραιά

Χατζηκυριάκειο Ίδρυμα

Αυτές τις γιορτές τα ΟΚ!bread στήριξαν το Χατζηκυριάκειο Ίδρυμα και συγκέντρωσαν 3.000€.